kimarca logo definitief 3.1

...de online Poort naar uw Print- en drukwerk .

printpoort_gekleurdehuisjes
printpoort_hek_blauw

Ons doel

Printportals

Webportals

 Brandportals

Printmanagement 3.0

Binnen menig organisatie telt elke Euro, nu meer dan ooit. Er is ons dan ook veel aan gelegen mee te denken om voor u de totale kosten van uw ingekochte grafische producten te verminderen.

Printpoort

Printpoort is het netwerk waarbinnen collectief wordt gewerkt aan verbetering van de .inkoopvoorwaarden en condities. Zo worden strategische kostenbesparingen geresaliseerd. Gebruik maken van elkaars kracht, kennis, ervaring en volume. Als het collectief groeit wordt het voordeel groter

bg_cafe

APPersonal

Kostenbesparingen zonder afbreuk te doen aan de eigen identiteit en behoefte

Onze klanten houden de controle!

printpoortlogo
app_personal_logo
istock_000007248676x_web

Door op innovatieve wijze processen te stroomlijnen en krachten te bundelen worden structureel de inkoopkosten van al uw grafische producties verlaagd.